Validera och kvalitetssäkra dina IT-satsningar!

Ett säkert sätt att minska dina IT-kostnader!

 

En vanlig situation idag är att nya system driftsätts utan systematisk validering. Kostnaderna för fel, anpassningar till nya krav, kundförluster, tidsfördröjningar etc. blir därmed stora.

Validerade system löper mindre risk att drabbas av kostsamma förändringar efter driftsättningen.

 

ARBETA DÄRFÖR SYSTEMATISKT OCH PROFESSIONELLT MED KVALITETSSÄKRING AV DINA IT-SATSNINGAR REDAN FRÅN BÖRJAN

 

En genomtänkt validering börjar senast då kravspecifikationen ska utarbetas.
 

Litoda AB är ett svenskt konsultföretag specialiserat på GxP och erbjuder professionell valideringskompetens och konsultresurser i form av praktisk hjälp på alla nivåer i företaget i form av systematisk kvalitetssäkring av IT-system, t ex:

*   Nulägesanalys med åtgärdsförslag

*   Valideringsledning/projektledning

*   Strategiska frågor på ledningsnivå, som t ex att  utarbeta riktlinjer för validering av system med GxP-krav

*   Att utarbeta kravspecifikationer som underlag för upphandling

*   Inspektion av mjukvaruleverantörer

*   Utbildning inom IT-validering på olika nivåer

*   Inspektion av valideringsstatus för befintliga system (baseline audit, mock inspection)

*   Kvalitetsrevisioner för IT-system

*   Att utarbeta arbetsrutiner, t ex för ändringshantering

*   Att utarbeta validerings- och testplaner samt rapporter, handböcker och testscript

*   Att utarbeta testunderlag och genomföra testning (t ex OQ och PQ)

   

Litoda AB är specialiserat på GxP-system och har arbetat/arbetar med validering av stora och små  
IT-satsningar inom läkemedelsindustrin, apotekskedjor, läkemedelsdistributörer, forskningsföretag osv.

 

 

För ytterligare information kontakta:

Marianne Rönnbäck           
Senior IT-Valideringskonsult
Mobil: + 46 (0)70 55 66 290
E-mail: marianne.ronnback@litoda.se